TOP

Kullanım Koşulları

www.arenadijital.com sitesi (Bundan böyle kısaca “Site” olarak anılacaktır), ARENA KAĞITÇILIK MATBAACILIK İÇ VE DIŞ TİC LTD ŞTİ (Bundan böyle kısaca “Arena Dijital” olarak anılacaktır) tarafından kurulmuştur.

Madde 1- Bu belgenin amacı doğrultusunda satış sözleşmesi yapmış olduğu kabul edilen kişiler “Müşteri” (Site’ye erişen gerçek ve tüzel kişiler) olarak anılacaktır. Müşteri, siteye erişim sağlayarak aşağıdaki kullanım koşullarını kabul ettiğini, yasal uyarı ve bilgilendirmeleri anladığını beyan ve kabul etmektedir.

Madde 2- Müşteri, sitedeki siparişini onaylayarak, söz konusu sipariş için şartların yanı sıra, bu kullanım ve üyelik koşullarının tümünü okuduğunu, anladığını ve çekincesiz kabul ettiğini beyan eder.

Madde 3- Site ve Site içeriğinde her türlü tasarruf yetkisi Arena Dijital’e aittir. Arena Dijital, Site’de dilediği zaman güncelleme ve değişiklik yapabilir, Site’ye erişimleri sürekli veya geçici olarak durdurabilir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgilendirme

Madde 4- 07.04.2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Arena Dijital, Veri Sorumlusu sıfatına sahip olup bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

Arena Dijital, veri sorumlusu olarak Kişisel Veriler’in işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirler, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumludur.

Madde 5- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek müşterilerimize ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler vb. veriler, siparişlerinizi almak, ürün ve hizmetlerimizi sunmak, ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerinizi gerçekleştirmek, önceden onay vermeniz halinde siparişleriniz, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama amacıyla, bilgilerinizi güncellemek ve üyeliğinizi yönetmek ve sürdürmek, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek ve 3. kişilerin lojistik ve benzeri diğer işlevlerini Arena Dijital adına yerine getirmelerini sağlamak ve mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla Arena Dijital tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/dijital arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.

Madde 6 – Arena Dijital, hizmetlerini sunmak ve içeriğin bireysel ihtiyaç ve ilgilere uyumunu sağlamak için çerez kullanmaktadır. Bazı durumlarda internet sitelerine bireyselleştirilmiş (kişiselleştirilmiş) erişim ve belirginleştirme çerezlere dayanmaktadır, fakat sıklıkla bir kullanıcının şifresi ile bir oturum ile yetkilendirilmesi gerekmektedir. Tarayıcıda çerezleri hizmet dışı bırakmak internet sitesindeki hizmetlerin kullanımını önlememektedir, fakat bazı teknik sorunlara yol açabilmektedir. Çerezler, kullanıcının internet sitesini kullanımı ile ilgili genel, istatistiki bilgi toplamak için de kullanılmaktadır.

Madde 7- Müşterilerimiz her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin aşağıda belirtilen iletişim kanallarından Arena Dijital’e ulaşarak kişisel veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya kendilerine gönderilen ticari elektronik iletişimleri durdurulmasını talep edebilirler. Müşterilerimizin bu husustaki taleplerinin Arena Dijital’e ulaşmasını müteakip içerisinde kişisel veri işlemleri ve/veya elektronik ticari ileti gönderimi durdurulur. Ancak yürürlükteki mevzuatın izin verdiği/işlenmesi/saklanması/tutulması zorunlu olan veriler işlenmeye veya ticari elektronik ileti gönderimine devam edilebilir. Müşterilerimiz dilerse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler hakkında Arena Dijital’e her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir.

Madde 8- Arena Dijital tarafından müşterilerine yürürlükteki mevzuata uygun olarak, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla çeşitli sosyal, ticari ve sair elektronik iletiler SMS/kısa mesaj, otomatik arama, e-posta/mail ve diğer elektronik iletişim araçları aracılığıyla gönderilebilir.

Madde 9 – Kişisel Veriler aşağıdaki amaçlar için ve her halükarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde kullanılabilir.

 • Müşteri kaydını tutmak,
 • Müşterinin Siparişi oluşturmak ve siparişin teslimini gerçekleştirmek,
 • Elektronik posta ve/veya SMS/kısa mesaj ile bülten göndermek ya da bildirimler de bulunmak,
 • Müşteri sorularını cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak,
 • Site’nin yenilikleri hakkında bilgi vermek,
 • Kampanyalar hakkında bilgi vermek,
 • Gerektiğinde Müşteri ile iletişim kurmak,
 • Müşteri deneyimini artırmak ve daha iyi hizmet vermek amacıyla Müşteri’nın ilgi alanlarını tanımlamak,
 • Müşteri’nın mevcut sosyal ağ hesapları ile siteye daha kolay erişim sağlamalarını sağlamak.

Madde 10- Müşteri’nin Kişisel Veriler’in bu şekilde işlenmesi için açık rızası bulunmaktadır. Arena Dijital, Kişisel Veriler’i öngörülen amacın dışında kullanmayacak, işbu metindeki istisnalar dışında üçüncü kişilere açıklamayacak, paylaşmayacak, satmayacak veya kullandırmayacaktır.

Madde 11- Müşteri, Kişisel Veriler’in Arena Dijital’e bağlı veya Arena Dijital ile grup şirketi olan firmalara aktarılmasına açık onay vermektedir.

Madde 12- Müşteri, Kişisel Veriler’in lojistik hizmetlerin (sipariş teslimi vb.) sağlanması amacıyla kargo şirketleri, kurye şirketleri, lojistik firmaları vb. 3. şahıslara verilmesine onay vermektedir.

Madde 13- Arena Dijital yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili, idari ve resmi makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde Müşteri’lerin kendisinde bulunan Kişisel Bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır.

Madde 14- Müşteri bu kapsamda dilediği zaman Kanunun 11. maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olan Arena Dijital başvurarak aşağıda belirtilen hakları kullanabilir.

Buna göre kişisel verisi işlenen Müşteri,

 • Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,
 • Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme;

haklarına sahiptirler. Bu hakkı kullanmak için, müşterinin sadece “iletişim” sayfasından bize ulaşması yeterlidir.

Madde 15- Arena Dijital, Müşteri’nin üyeliği sona erdirmesi ve yazılı olarak talep etmesi halinde yasal olarak tutması gerekli veriler dışında Müşteri’ye ait verileri imha etmeyi veya silmeyi veya anonim hale getirmeyi taahhüt eder. Müşteri, üyelikten ayrılması durumunda Arena Dijital’den herhangi bir hak talep edemez.

Madde 16- Arena Dijital, işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Arena Dijital, Site’de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm itinalı çalışmaya rağmen, Site’deki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. Site’deki ürün, bilgi ve içeriklerin güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı hakkında Arena Dijital herhangi bir garanti vermemekte ve taahhütte bulunmamaktadır.

Madde 17- Müşteri, www.arenadijital.com üyesi olduğu andan itibaren aksi Arena Dijital’den talep edilmediği sürece bilgilendirme ticari elektronik iletiler e-posta adresine, SMS/kısa mesaj’lar, Arena Dijital ile paylaşılan telefon numarasına gönderilecektir. Müşteri dilediği zaman bu e-posta ve/veya SMS’lerle ilgili değişiklik yapma, hizmetten vazgeçme ve yeniden başlatma hakkına sahiptir. Bu e-postaların ve/veya SMS’lerin içeriği, satın alınan ürün veya ürünlerle ilgili bilgilerden kampanya bilgilendirmelerinden ve benzeri bilgilerden oluşabilir. Arena Dijital tarafından bu amaçlara yönelik olarak iletilen ticari elektronik iletileri Müşteri almak istemiyor ve almayı onaylamıyor ise Site’deki Hesabım sekmesi altında yer alan Üyelik İptali seçeneği üzerinden üyeliğini iptal edebilir. Arena Dijital, işbu link aracılığıyla gönderim listesinden çıkışlarını sağlayacaktır. Bu linkten ayrı olarak işbu ticari elektronik iletilerin herhangi bir zamanda da alımına son vermek istenmesi halinde Müşteri [email protected] e-posta adresine söz konusu isteklerini iletebilir.

Madde 18- Müşteri’nin adı ve şifresi kullanılarak verilen bir sipariş, Müşteri tarafından verilmiş kabul edilir. Arena Dijital, hiçbir şekilde bu kişisel ve gizli bilgilerin kullanıcı tarafından ifşa edilmesinden ve sonrasında üçüncü bir şahıs tarafından kullanılmasından kaynaklanan zararlardan sorumlu tutulamaz.Müşteri, kendisi tarafından belirlenmiş Müşteri adı ve şifresini başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Müşteri’nin Site üyeliği ile sahip olduğu kullanım hakkı sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez.

Madde 19- Müşteri; Site üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, alıcılara gönderdikleri notlarda, Arena Dijital ve www.arenadijital.com ile ilişkili her türlü e-posta adresi ile yapılan yazışmada; işbu Kullanım Koşulları ve Yasal Bilgilendirme metni hükümlerine, Site’de belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini, bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

Madde 20- Müşteri, Arena Dijital’den sağlamış olduğu bilgilerden yararlanmak suretiyle üçüncü şahıslardan almış olduğu mal ve hizmetlerdeki ayıplardan hiç bir surette Arena Dijital’in sorumlu olmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri dâhilinde Arena Dijital’e yüklenebilecek her türlü sorumluluk karşısında Arena Dijital’i şimdiden ibra ettiğini kabul ve beyan eder.

Madde 21- Site’nin tüm elemanları ile bunlara ilişkin her türlü fikri ve mali hakkı Arena Dijital’e ait olup, Arena Dijital’in Site ve Site üzerindeki uygulamaları ve içerikleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dâhil tüm malvarlığı, ticari bilgi ve deneyimlerine yönelik tüm hakları da saklıdır. Müşteri, Site’de yer alan bilgileri ve telif haklarına tabi çalışmalarını, Site’yi veya Site içeriğini izlemek, yeniden satmak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek, kopyalamak, üçüncü kişilerin erişimine sunmak çoğaltmak, değiştirmek, başka bir lisana çevirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden Arena Dijital’in açık ve yazılı iznini almadan bu içerikten türev eserler yaratmayacağını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. İzin verilmeyen kullanımı gerçekleştiren Müşteri, Arena Dijital’in ve üçüncü kişilerin uğradıkları zararları mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dâhil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.

Madde 22- Site’nin tüm unsurları, altta yatan teknoloji de dahil olmak üzere ,ister, görsel, ses, metin, düzenleri, çizimler, fotoğraflar, belgeler, ya da diğer elementlerin telif hakları, fikri ve sınai mülkiyet hakları ile korunmaktadır. sitede bulunan elemanların ticari veya kısmi çoğaltılması kesinlikle yasaktır.

Madde 23- Arena Dijital, Site’nin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da Site’nin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da Site’ye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini, bilgi iletiminde gecikme/başarısızlık/hata/kasıtsız ihmal veya kayıpların olması, sorunlu yanların giderileceğini garanti etmemektedir. Arena Dijital, Müşteri’nin Site’den yükledikleri dosyalarda virüs ya da kirletici, yok edici veya bozucu özellikler bulunmadığını ve bulaşmayacağını da garanti etmemektedir. Arena Dijital, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dâhil olmak üzere, Site’nin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

Madde 24- Arena Dijital, serbestçe Site’ye reklam koyabilir; ve Arena Dijital’in bu reklamlar, reklam verenler ve reklamların görüntülenmesi konularında tam bir seçim özgürlüğü vardır. Arena Dijital her durumda reklamın Site’den çıkarılmasına karar verebilir.

Site üzerinden başka sitelere yönlendirme verilmesi mümkündür, Arena Dijital, yönlendirme verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte, herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu yönlendirmelerden doğabilecek zararlar Müşteri’nin kendi sorumluluğundadır.

Madde 25- İşbu Kullanım Koşulları ve Yasal Bilgilendirme’nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

Madde 26- Site’de sunulan ürün ve hizmetlerle veya Site’nin kullanımı ile ilgili ortaya çıkabilecek her tür ihtilaf Türk Hukuku ve Kanunları’na tabi olup, ihtilafların çözümünde İstanbul Çağlayan Mahkemeleri münhasıran yetkilidir.

Madde 27- Kampanyaların kullanımında, kötüye kullanım tespit edilmesi durumunda, kampanyadan kazanılmış haklar geri alınır.

Madde 28- Arena Dijital herhangi bir zamanda bu kullanım koşulları ve yasal bilgilendirmede değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Madde 29- Site’den verilen siparişinin onaylanması durumunda Müşteri, işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

× WP