TOP

Etiket

Etiket, Fransızcadan dilimize geçmiş bir kelimedir. Fransızca “etiquette” kelimesinin dilimize geçmesiyle anlam kazanan etiket, günümüzde güçlü anlamların karşılığıdır. Farklı sektörlerde hizmet veren kişi, kurum veya işletmeler verdiği hizmet doğrultusunda etiketlerden faydalanmaktadır. Etiketlerin tasarımı ve ölçüleri değiştirilebilir. Etiketler genellikle yapışkanlıdır. Yapışkanlı etiket

× WP