TOP

March 2018

Kurumsal kimlik, herhangi bir işletmenin veya kurumun kendini tanıtması için görsel ögeleri kullanmasına, görsel ögelerle kendini somutlaştırmasına yardımcı olmaktadır. Markalaşma sürecine büyük bir katkı sağlayan kurumsal kimlikler herhangi bir işletmenin, kişinin veya kurumun kim / ne olduğunun anlaşılmasını sağlamaktadır.

Bilgisayar ortamında hazırlanan görsel veya yazılı içeriklerin farklı materyaller üzerine basılması tekniğine dijital baskı denilmektedir. Dijital baskı, afişlerden broşürlere, billboardlardan cephe kaplamalarına kadar oldukça geniş bir kullanım yelpazesine sahip olup farklı malzemelere baskı işleminin gerçekleştirilebilmesine olanak sağlamasından dolayı da kullanım

Etiket, Fransızcadan dilimize geçmiş bir kelimedir. Fransızca “etiquette” kelimesinin dilimize geçmesiyle anlam kazanan etiket, günümüzde güçlü anlamların karşılığıdır. Farklı sektörlerde hizmet veren kişi, kurum veya işletmeler verdiği hizmet doğrultusunda etiketlerden faydalanmaktadır. Etiketlerin tasarımı ve ölçüleri değiştirilebilir. Etiketler genellikle yapışkanlıdır. Yapışkanlı etiket

× WP