TOP
müşterilerinizi etkileyecek ürün katalogları

Müşterilerinizi Etkileyecek Ürün Katalogları

Katalog, Latince “belirli bir sıraya göre hazırlanan liste” anlamına gelen “catalogus” kelimesinden dünya dillerine dağılmıştır. Burada belirtilen “belirli bir sıra”, herhangi bir kritere göre sıralanabilir. Kataloglar en çok kütüphanelerde depolarda içeriklerin yerlerini takip etmek için, iş dünyasında reklam amaçlı ve sergilerde ziyaretçilere eserler hakkında detaylı bilgi vermek için kullanılmaktadır.

Kütüphanelerde alfabetik, konuya göre, yazara göre, yayın evine göre ve bunun gibi değişik şekillerde kataloglar kullanılabilmektedir. Zaman içerisinde özellikle müzeler sahip oldukları eserlerin kataloglarını çeşitli mecralarda yayınlayarak daha fazla ziyaretçi çekmek için kullanmaya başladılar.

Yıllar içerisinde piyasaya hangi kütüphanede hangi kitabın yer aldığına ve bu kitapların hangi bilgileri barındırdığına dair onlarca katalog kitap piyasaya sürülmüş ve araştırmacılara tarafından internetin yaygınlaşmasından önceki dönemlerde büyük önem taşımışlardır.

İş dünyasında kullanılan kataloglar ise, benzer mantıkta hazırlanıp, işlev olarak farklıdır. Şirketler, kendilerini, hizmetlerini ve ürünlerini tanıtmak için kataloglardan yararlanırlar. Günümüzün gelişen teknolojisi ile yaygınlaşan internetten farklı olarak, kataloglar insanlara dokunabilecekleri, açıp bakabilecekleri görsellere bakarak vakit ayırabilecekleri bir medya olanağı sağlar.

Günümüzde ürün katalogları müşterileri anında sunulup, sergilenemeyen ürünleri tanıtmanın ve anlatmanın en kolay ve en etkili yolları arasında yer almaktadır. Baskı tekniklerinin ilerlemesi, imalatların ucuzlaması ile kataloglar özellikle gelişen ve gelişmekte olan ülkelerde daha fazla kullanılır hale gelmiştir.

Etkili Ürün Katalogu Nasıl Hazırlanır?

Etkili bir ürün katalogu hazırlamanın ilk şartı, şirkete ve sektöre hâkim olmaktır. Kataloğun, tanıtımı yapılacak ürün ve hizmetlerden başka, tasarım ve içerik bakımından başarılı ve kalitesi olması gerekmektedir. Katalog hazırlanırken tasarım aşamasında tek bir tasarımda ısrarcı olunmamalı, rakip firmaların ürün katalog örnekleri incelenerek kuvvetli ve zayıf yerleri tespit edilerek buna uygun bir tasarımlar yapılmalıdır. Katalog tasarlanırken dikkat edilmesi gerekenler;

  • Kataloğun hedef kitlesi belirlenmelidir. Yurtiçi pazar mı, yurtdışı pazar mı, KOBİ’ler mi, ufak işletmeler mi, büyük şirketler mi olduğuna göre hareket edilmelidir.
  • Kataloğun içeriği, yer alacak ürün ve hizmetler ile bunlara ait bilgiler, metinler, tasarım aşamasından önce hazırlanmalıdır. Tasarım bu bilgiler üzerine kurulacağı için, bunlarda oluşabilecek değişiklikler tasarım ve baskı sürecinin yavaşlamasına yol açacaktır.
  • Tasarım donuk olmamalarıdır. Kataloğu inceleyenlerin gözlerini sürekli hareket halinde tutması, zihinde kataloğun dolu olduğu izlenimini oluşmasını sağlayacaktır.
  • Renkler dikkatli seçilmelidir. Şirket logosunun renklerini kullanmak adına çok fazla kırmızı kullanmak veya çok fazla mavi, siyah kullanmak her zaman yerinde bir seçim olmayabilir.
  • Tasarımı dinamik tutmak adına gereksiz öğelere yer verilmemelidir. Gereksiz öğeler gözleri yorar, kataloğun dikkatli incelenmesini engeller.
  • Fotoğraf kullanılacağı zaman, fotoğraf etrafında oluşturulacak beyaz bir çerçeve, ani renk değişimine gözün daha olumlu yanıt vermesini sağlayacaktır. Görüntü olarak da şık bir detay sunacaktır.

Bunun yanında her alanda kullanılmak üzere tek bir katalog hazırlamak hazırlık aşamasını kısaltsa da her zaman doğru bir strateji olmayabilir. Özellikle uluslararası arenada faaliyet gösteren işletmelerin farklı bölgelerdeki fuarlar için farklı kataloglar hazırlatması o pazardaki etkinliklerinin artmasını sağlayabilir. Yerel dillere çevrilmiş metinlerin kullanılmasının yanında, bazı ülkelerde bazı renk ve renk kombinasyonlarının negatif etki yaratabileceği hesaplanarak, farklı bölgeler için hazırlanan kataloglarda bunlara dikkat edilebilir ve pazar payında olumlu etkiler elde edilebilir.

Farklı bölgeler için hazırlanan kataloglarda, o pazarda ağırlık verilmek istenen ürünler daha ön sayfalara yerleştirilebilir ve satışı yapılmayan ürünler tamamen kaldırılarak sayfa sayısı ve baskı maliyetlerinden tasarruf sağlanabilir. Ürün tanıtımları için ayrı, toplu olarak detayların yer aldığı kataloglarda hazırlanması farklı bir çözüm olabilmektedir. Özellikle makine parçası gibi ürünlerin detaylarına satın alma departmanlarının ihtiyaçlarının olmaması, onların ellerinde kalın kataloglar olmasını gereksiz kılmaktadır. Ancak üretim ve tasarım departmanlarının teknik detay ve ölçülere ihtiyaçlara vardır. Bundan dolayı biri teknik açıdan doyurucu bilgilerle, diğeri şirketin, ürün ve hizmetlerinin tanıtımını yapacak iki farklı katalog tasarlanması da etkili bir strateji olabilmektedir.

Müşterilerin ürün, hizmet ve şirkete yönelmesi için müşterileri sıkmayacak, dikkatlerini sürekli katalogda tutacak akıcı ve hareketli bir tasarımın uygulanması gerekmektedir. Gözler katalog üzerinde kaldığı müddetçe, müşteriler veya kataloğa bakan potansiyel müşterileri, yatırımcılar şirket ve ürün hakkında daha fazla bilgi alırlar. Eğer bu kişilerin şirketiniz, ürünleriniz ve hizmetleriniz üzerine daha önce bilgileri yoksa, katalog ilk izlenimin oluşacağı zemin olacaktır.

Bundan dolayı katalog tasarımlarının profesyonel ekipler tarafından baskıya uygun bir biçimde özenle yapılması büyük önem taşımaktadır. Birçok tasarımcı bilgisayar ekranında ürünleri yerleştirirken ürünlerin fotoğraflarını sayfa birleşme ve kesim noktalarına çok yakın konumlandırmakta, bu da gözleri rahatsız eden bir görüntü oluşmasına sebep olmaktadır. Gözleri rahatsız eden öğeler, renkler, yerleşimler, bilinç altında katalog, ürünler ve firma adına olumsuz düşünceler doğmasına sebep olabilmektedir.

Ürün Katalogunda Ürün Çekiminin Önemi Ve Ürün Çekimi Nasıl Yapılır?

Katalogun en önemli işlevi, şirketi ve ürünler ile hizmetleri tanıtmaktır ve bunları fotoğraflar olmadan gerçekleştirmek mümkün değildir. Bu yüzden ürün katalogunda fotoğraf önemi tasarımla eş önemde bir etmendir. Bu fotoğrafların çekimi ise basit bir biçimde yapılacak bir çekim değildir. Ciddi bir ön hazırlık ve fotoğrafçılık teknik bilgisinin yanında, çekimi yapılacak nesnelerin önemli kısımlarının da tanınması gerekmektedir. Fotoğraf çekimi yapılırken fotoğrafçı ve ekibinin teknik yeteneklerinin yanında, şirketten ürünleri tanıyan birinin de çekim sırasında hazır bulunması, çekimlerin başarısını arttıracaktır.

Satılacak ürün için fotoğraf çekimi yapmak ayrı bir fotoğrafçılık disiplinidir ve diğer disiplinlerden ayrılmaktadır. Reklam için kullanılacak fotoğrafta alan derinliği olmaması, her noktasında aynı detay seviyesinin yakalanması ve gölge olmaması oldukça önemlidir. Bundan dolayı ürün fotoğrafı çekimi bu iş için özel olarak hazırlanmış alanlarda gerçekleştirilmektedir. Aydınlatmanın çok önemli olduğu, düz renk, tercihen beyaz renkte, arka planda iz yapacak herhangi bir köşe ve benzeri bir şeklin olmaması da oldukça önemlidir.

Fotoğraflar çekildikten sonra çeşitli post processing işlemlerinden geçmektedir. Bu işlem için genellikle katalog tasarımında kullanılan aynı programlar kullanılsa da iki iş arasındaki fark kalemle resim çizmek ile roman yazmak gibidir.

Biz müşterilerimize katalog hazırlama konusunda, tasarım, fotoğraf çekimi ve baskı alanlarında eksiksiz bir paket hizmet sunmaktayız. İşlerini geliştirmek, yeni pazarlara açılmak ve bulunduğunuz piyasalarda konumunuzu güçlendirmeniz için yanınızdayız.

Yorum Yazın

× WP