TOP
kurumsal kimliğiniz için baskılı ürünler rehberi

Kurumsal Kimliğiniz için Baskılı Ürünler Rehberi

Kurumsal kimlik, herhangi bir işletmenin veya kurumun kendini tanıtması için görsel ögeleri kullanmasına, görsel ögelerle kendini somutlaştırmasına yardımcı olmaktadır. Markalaşma sürecine büyük bir katkı sağlayan kurumsal kimlikler herhangi bir işletmenin, kişinin veya kurumun kim / ne olduğunun anlaşılmasını sağlamaktadır.

Kurumsal Kimlik Nedir? Neleri İçerir?

Her kurum veya işletmeyi yakından ilgilendiren kurumsal kimlik nedir? Tanıtıcı görsel gösterge olarak da adlandırılan kurumsal kimlikler kişi, kurum ve işletmeleri tanıtmaya yardımcı olmaktadır. Tanıtıcı görsel göstergeler oluşturulurken kişi, kurum veya işletmenin dışarıdan nasıl görünmek istediği göz önünde bulundurulur. Tanıtıcı görsel göstergeler kişi, kurum veya işletmenin sektörde duruşunun bir temsili olarak kabul edilir. Herhangi bir marka veya kişi, kurumsal kimliğini tamamladıktan sonra daha kolay tanınmayı ve hatırlanmayı sağlar. Kurumsal kimliğin ortaya çıkmasında etkili olan bazı faktörler bulunmaktadır. Peki, kurumsal kimlik nedir neleri içerir?

  • Kurumsal iletişim 
  • Kurumsal davranış 
  • Görsel gösterge

Kurumsal kimliğin ortaya çıkması için kurumsal iletişimin, kurumsal davranışın ve görsel göstergenin bir araya gelmesi gerekmektedir. Kişi, kurum veya işletmelerin hedef kitlesi bulunmaktadır. Hedef kitleye doğrudan ulaşmak ve hedef kitleye hitap etmek isteyen kişi, kurum veya işletmeler yukarıda yer alan faktörleri bir araya getirmelidir. Bu faktörler bir araya geldiğinde hedef kitlenin gözünde kurumsal imaj oluşmuş olur. Hedef kitlenin gözünde oluşan kurumsal imaj olumlu olmalıdır. Olumlu kurumsal imaj sayesinde kişi, kurum veya işletmenin prestiji ve itibarı artar. Olumsuz kurumsal imajda ise prestij ve itibar zedelenmesi görülebilir. Bu nedenle kurumsal imajın doğru oluşturulması önemlidir.

Kişi, kurum veya işletmeler rekabet içerisindedir. Bu rekabet ise her geçen gün artmaktadır. Rekabet ortamında hedef kitleye ulaşmak, hedef kitlenin dikkatini çekmek, daha fazla müşteri tarafından tanınmak ve tercih edilmek için bazı yöntemler kullanılır. Kişi, kurum veya işletmeler için rekabet ortamının oluşması sadece kar oranıyla sınırlı değildir. Oluşan rekabet ortamı aynı zamanda marka bilinirliğinin artmasına yöneliktir. Marka ve hizmetin tanıtılması için çeşitli yöntemler tercih edilir. Reklamların yapılması, broşürlerin dağıtılması ve bunun gibi çeşitli uygulamaların yapılmasıyla rekabet ortamı güçlendirilir.

Marka veya hizmet bilinirliğinin arttırılmasında etkili görülen bir diğer yöntem ise antetli kağıtlardır. Antet, Fransız kökenli bir kelimedir ve Türkçe anlamı ise başlık demektir. Antetli kağıt ise kişi, kurum ve işletmeler tarafından özel olarak hazırlanan kağıttır. Kağıt üzerinde markaya veya hizmete ait logo ve bazı bilgiler bulunmaktadır. Kağıtların sağ veya sol üst kısımlarında logo yer almaktadır. Aynı zamanda kişi, kurum veya işletmenin adı da kağıdın üst kısmında yer alır. İletişim bilgileri ve diğer bilgiler ise kağıdın alt kısmında yer almaktadır. Antetli kağıtlar yazışmalar için kullanılmakta ve marka veya hizmet sahipleri için önemli prestij kaynağı olarak görülmektedir. Bu kağıtlar sayesinde yapılan yazışmalarda hem şirketin reklamı yapılır hem de şirketin ismi ve logosu daha kolay hafızada kalır.

Kurumsal kimliğin önemli bir parçası olarak kabul edilen zarflar, kişi veya kurumların isteği üzerine belirlenen ölçülerde üretilebilir. Zarfların üzerinde kişi, kurum veya işletmenin logosu yer almaktadır. Aynı zamanda iletişim bilgileri ve adres bilgileri gibi çeşitli bilgiler de zarf üzerinde yer alır. Çeşitli yazışmaların saklanması ve gönderilmesi için tercih edilen zarflarla birlikte dosyalar da kullanılmaktadır. Dosya sayesinde hem belge ve evraklar saklanabilir hem de taşınabilir. Önemli yazışmalar, belgeler, evraklar dosya içerisine yerleştirilerek daha güvenli bir şekilde saklanabilir. Tercih edilen dosya ile iki kurum arasında belge gönderimi yapılabilir. Dosya üzerinde logo, şirket ismi ve bilgileri yer alır. Dosya tasarımı kişi, kurum ve işletmeye özel olarak yapılmaktadır. Bu sayede etkili ve doğru kurumsal kimlik çalışmaları gerçekleştirilir. Kurumsal kimliğin parçası olarak kabul edilen kartvizitler özel olarak tasarlanmakta ve üretilmektedir. Kartvizit tasarımında kişi, kurum ve işletmenin ismi, logosu ve bilgileri kullanılır. Kartvizit, kişi veya kurumun bilgilerini taşıyan, reklamını yapan kartlardır.

Kurumlar, reklam ve tanıtım için çeşitli baskı ürünlerini kullanmaktadır. Bu ürünler arasında yer alan tahsilat mektupları da belirli ölçülerde üretilmektedir. Mektup üzerinde kuruma ait logo ve isim yer alır. Aynı zamanda bazı bilgiler de kağıt üzerine basılmaktadır. Eğitim sektöründe hizmet veren kurumlar da kuruma ait görsel bilgileri paylaşmaktadır. Eğitim sektöründe sertifika veren kurumlar sertifika üzerinde kuruma ait bilgileri paylaşır. Sertifikalar bu doğrultuda tanıtıcı görsel gösterge olarak kabul edilir. Hemen hemen her evde ve işyerinde bulunan takvimler de kişi, kurum ve işletmelerin kurumsal kimliği niteliğindedir. Takvim üzerinde yer alan bilgiler ve logo aynı zamanda bloknot üzerinde de yer almaktadır. Yaprakları kolaylıkla koparılabilir nitelikte tasarlanan bloknotlar hem dış kapak üzerinde hem de sayfalarda logo ve kurum ismini taşımaktadır.

Neden Kurumsal Kimliğe İhtiyaç Duyarsınız

Günümüzde aynı sektörde hizmet veren marka ve kişilerin sayısı oldukça fazla… Her geçen gün artış gösteren bu durum nedeniyle marka ve kişiler arasında rekabet ortamı büyüyor. Kişi, kurum ve işletmeler kendi ismini ön plana çıkarmak, tanınmak ve tercih edilmek için bazı yöntemlere başvuruyor. Kurumsal kimlik sayesinde marka ve kişiler rakiplerini geri planda bırakarak daha kolay fark ediliyor ve tercih ediliyor.

Kurum kimliğinin etkili olması için tasarım önem taşıyor. Tercih edilen baskılı ürün üzerinde hangi rengin kullanıldığı, hangi bilgilerin yer aldığı kurumsal kimliği etkiliyor. Hedef kitleye daha kolay ulaşmak ve hedef kitle tarafından tercih edilmek istenen kurumlar marka bilinirliği için kurumsal kimliğe ihtiyaç duyuyor. Artan marka değeri sayesinde kurumlar hizmet verdiği sektörde ciddi önem taşıyor. Marka kültürü kapsamında marka adı altında çalışan kişiler hedef kitleye markanın tanıtımını yapmakla ve markaya daha fazla müşteri kazandırmakla sorumludur. Baskılı ürünlerle tanıtımın yapılması için tasarım birliği sağlanmalıdır. Birliğin sağlanması için gerekli ögeler:

  • Biçim 
  • Renk 
  • Doku 

Tasarım birliğinin sağlanması için biçim, renk ve doku ögelerinin birleştirilmesi gerekir.

Kurumsal Kimlik Rehberiniz

Kurumsal kimliğin ne kadar önemli olduğunu artık her kurum ve işletme biliyor. Kurumsal kimliğe sahip olmak isteyen marka ve işletme sahiplerinin dikkat etmesi gereken bazı maddeler bulunuyor. Kurumsal kimlik için öncelikle marka adının belirlenmesi gerekiyor. Marka adının belirlenmesinin ardından verilen hizmet doğrultusunda logo tasarımı yapılıyor. Logo tasarımında markanın adı ve verilen hizmet göz önünde bulunduruluyor. Yapılan logo tasarımında etkili, dikkat çeken ve akılda kalan görsel bütünlüğün sağlanması gerekiyor. Logo tasarlandıktan sonra marka sloganının oluşturulması gerekiyor. Çok uzun olmayan, kolaylıkla söylenebilen ve akılda kalan slogan sayesinde hedef kitle markanın etkisi altına alınıyor. Son olarak her kişi, kurum ve işletmenin yapması gereken basılı ürünler üretmek oluyor. Markalara ait olan basılı ürünler arasında öncelik kartvizitin oluyor. Kartvizitler markaya veya kuruma özel olarak tasarlanıyor. Marka veya hizmet sahipleri kartvizit sayesinde hedef kitleyi genişletebiliyor. İyi bir reklam seçeneği olan broşürler de markaya özel olarak tasarlanıyor. Kurumsal kimliğin önemli bir parçası olan antetli kağıtlar, marka ve kişiye özel olarak tasarlanarak kullanılıyor. Marka ve işletme sahipleri verdiği hizmeti tanıtmak, hizmetin reklamını yapmak için tabela yaptırabiliyor. Tabelaların üzerinde logo, isim ve bazı bilgiler yer alıyor.

Günümüz koşullarında artık çoğu işlem internet üzerinden yapılıyor. İnsanlar gün içerisinde vaktinin büyük bir çoğunluğunu internette geçiriyor. Bu nedenle kurum veya işletmeler de rakiplerini geri planda bırakmak adına günümüz koşullarına uyum sağlamalı, internet üzerinden reklam yapmalıdır. İnternet üzerinden yapılan online sunumlar sayesinde ürün veya hizmet hakkında detaylı bilgi verilir. İnsanlar bu bilgiler doğrultusunda markaya olan güvenini arttırır. Daha fazla müşterinin dikkatini çekmek isteyen marka sahipleri reklamlar ile hem TV kanallarında hem de internet üzerinde yer edilebilir.

Kurumsal Kimlik Örnekleri

Kurumsal kimlik nedir, neden önemlidir? Kurumsal kimlik, marka veya kuruma ait bir kimliktir. Kurumsal kimliği sadece bir logodan ibaret olarak görmek doğru değildir. Kurumsal kimlik bir logodan çok daha fazlasıdır. Profesyonel çalışmalarla elde edilen kurumsal kimlik sayesinde marka ve işletme sahipleri sektörde daha sağlam bir yere sahip olur. Kurumsal kimlik örnekleri arasında kuruma veya markaya özel olarak tasarlanmış kartvizitler, dosyalar, zarflar, takvimler gösterilebilir. Özel olarak tasarlanmış şekiller akılda kalıcı olmalıdır. Apple bu doğrultuda örnek olarak verilebilir. Apple logosunda ısırılmış bir elma kullanılmıştır. Oldukça basit görünen bu logo aslında akılda kalıcılığıyla istenilen başarıya ulaşmıştır. Apple her üründe bu logoyu kullanmaktadır. İnsanlar normal hayatlarında ısırılmış bir elma gördüklerinde akıllarına ilk olarak Apple gelmektedir.

Yorum Yazın

× WP